Novinky a tiskové zprávy 2004

Změna: Kovohutě Příbram, a. s. se přemění na Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

15.12.2004 | Dovolte mi, abych Vám tímto oznámil, že společnost Kovohutě Příbram, a. s. ke dni 31.12.2004 zanikne bez likvidace a její jmění bude převedeno na jejího právního nástupce, společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

 
Sídlo společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. je shodné se sídlem společnosti Kovohutě Příbram, a. s., tj. Příbram VI č.p. 530, PSČ 26181. Identifikační číslo () společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. je 27118100, její DIČ je CZ27118100. Dále uvádím, že složení představenstva nástupnické společnosti je stejné jako u zanikající společnosti. Beze změny zůstává i bankovní spojení.

S ohledem na to, že na společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. přechází práva a povinnosti zanikající společnosti Kovohutě Příbram, a. s., prosím Vás tímto, abyste od počátku roku 2005 zohlednili tuto změnu zejména ve Vaší účetní evidenci. Veškeré Vaše pohledávky za společností Kovohutě Příbram, a. s. uplatňujte od 01.01.2005 vůči nástupnické společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. a své závazky vůči společnosti Kovohutě Příbram, a. s., prosím, od 01.01.2005 hraďte společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Veškeré stávající smlouvy a dohody uzavřené mezi Vaší společností a společností Kovohutě Příbram, a. s. zůstávají i nadále platné a účinné a nevyžadují v souvislosti s touto změnou žádné změny či doplňky.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek týkajících se této přeměny nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Spolu se svými spolupracovníky se těším na další úspěšnou spolupráci.


S přátelským pozdravem


Ing. Jiří Dostál

místopředseda představenstva