Novinky a tiskové zprávy 2005

Zaměstnanecké výhody v Kovohutích Příbram

26.10.2005 | Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., která je jediným zpracovatelem odpadů s obsahem olova (zejména olověných autobaterií) v České republice, výrobcem olova a jeho slitin a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium) a odpadů z elektrických a elektronických zařízení (elektroodpad), poskytuje svým zaměstnancům řadu výhod.

 

Zaměstnanci příbramských Kovohutí mají navíc pátý týden dovolené a pracovní volno při osobních překážkách v práci nad rámec daný právními předpisy. Jejich zdravotní stav je průběžně sledován prostřednictvím lékařské preventivní péče z Všeobecné fakultní nemocnice Praha – Kliniky nemocí z povolání. Dostávají ochranné nápoje a mají zajištěno výhodné stravování ve všech směnách. Zaměstnavatel dále přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění a důchodové pojištění za podmínky spoluúčasti zaměstnanců. Dále dává svým pracovníkům odměny při významných pracovních výročích, dárky při významných životních výročích a také na Vánoce.


Všichni zaměstnanci dostávají příspěvek na letní dovolenou a vánoční bonus ve formě 13. a 14. platu. Ve spolupráci s podnikovou odborovou organizací společnost přispívá zaměstnancům na kulturní, sportovní a společenské akce a nezapomíná ani na děti zaměstnanců, pro které odbory každoročně připravují lyžařský výcvik, a důchodce, pro které jsou organizována pravidelná setkání.


Důležitý je trvalý dodatek ke kolektivní smlouvě, týkající se ochrany zdraví při práci s olovem, kdy společnost dbá na zdraví zaměstnanců a pracovní prostředí. Zajišťuje pro své pracovníky nejmodernější osobní ochranné pomůcky včetně ochranných přileb „Airstream“ na rizikových pracovištích. Pro zlepšení pracovního prostředí společnost koncem minulého roku uvedla do provozu nový systém odsávání dávkování šachtové pece Varta.