Novinky a tiskové zprávy 2015

Vyhlášení výběrového řízení (VŘ) na filtr šachtové pece (ŠP)

02.11.2015

Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. oznamuje vypsání výběrového řízení na filtr šachtové pece. Výběrové řízení bylo ze zákona zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a odesláno k vyhlášení do Úředního věstníku EU a rovněž bylo zveřejněno i na profilu zadavatele. Odkaz na vypsanou dodávku včetně zadávací dokumentace v plném rozsahu je uveden na adrese https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/kovohute-pribram-nastupnicka-a-s_3472/dodavka-odprasovaciho-zarizeni_11327/

 

Důležité termíny v průběhu výběrového řízení:
Zveřejnění VŘ: 02.11.2015
Podání vysvětlení v místě: 26.11.2015
Ukončení příjmu nabídek: 21.12.2015 v 10:00 hodin
Otevírání nabídek: 18.01.2016 v 10:00 hodin (změněno z 21.12.2015)