Novinky a tiskové zprávy 2007

Rekordní tržby Kovohutí Příbram

14.08.2007 | Příbramské Kovohutě dosáhly již v průběhu července na magickou hranici 1 miliardy tržeb od začátku letošního roku. Proti stejnému období loňského roku činí nárůst tržeb téměř 60 %.


V loňském roce společnost zvýšila své tržby meziročně o 25 % na 1,4 mld. Kč.

Letos se tak Kovohutě již počtvrté za sebou dostávají v obratu přes jednu miliardu korun a to mají k dispozici ještě 5 měsíců. Hlavním tahounem je tradičně divize Recyklace, zabývající se výkupem a zpracováním olověných odpadů, zejména olověných autobaterií. Její podíl na celkových tržbách je 73 %. V nárůstu tržeb se pozitivně promítají jak enormně vysoké ceny kovů (zejména olova), tak i zvýšený množstevní prodej finálních výrobků. Pozitivní výsledky dosahují i další divize Kovohutí – recyklace odpadů s obsahem drahých kovů, prodej výrobků z olova, cínu a jejich slitin – zejména pájek a olověných plechů, a v neposlední řadě také divize zabývající se recyklací elektroodpadu, která postupně navyšuje množství zpracovávaného elektrického a elektronického odpadu na moderní automatické technologické lince.

Kovohutě Příbram v rámci svých ekologických služeb pro region vykupují nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu olověné baterie na své vrátnici. Současné výkupní ceny jsou:

 Typ baterie  Kapacita  Rozměr (d × v)  Cena Kč/ks
 Automobilová
 (osobní)
 30-70Ah  max. 350 x 200 mm  80,-
 Automobilová
 (nákladní)
 nad 70Ah  min. 350 x 200 mm  160,-
 Motocyklová  -  -  8,-


d = délka baterie
v = výška baterie
Další informace vč. fotek 3 základních typů olověných baterií najdete na /cz/region_i.html

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky – včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu). Ve svém areálu vykupují od občanů olověné autobaterie a od roku 2006 také odebírají na sběrném místě na vrátnici firmy elektroodpad (ve spolupráci s kolektivním systémem Asekol) – tyto služby nabízejí nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. V rámci „Projektu Školy“ se podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru odpadů (/cz/skoly_i.html). Další aktivitou je sběr baterií-suchých článků pro Ecobat (Místo zpětného odběru) a příprava jejich recyklace přímo v Kovohutích. V rámci rozšíření ekologických služeb dále sbírají víčka z PET lahví a polypropylen.