Novinky a tiskové zprávy 2005

Ředitelem divize Elektroodpad Kovohutí Příbram Petr Janda

08.09.2005 | Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., která je zpracovatelem odpadů s obsahem olova (zejména olověných autobaterií) a drahých kovů (zlato, stříbro, palladium), odpadů z elektrických a elektronických zařízení a výrobcem olova a jeho slitin, od 1. září 2005 novou divizi Elektroodpad.

 
Divize Elektroodpad je čtvrtou divizí společnosti. Jejím ředitelem byl jmenován ing. Petr Janda. Je absolventem VŠCHT Praha – fakulta chemické technologie. Ve společnosti pracuje od roku 2001 a postupně působil na pozicích správce projektů, výrobní manažer divize Drahé kovy a od října 2003 byl manažerem projektu Elektroodpad.

Divize Elektroodpad se zabývá zpracováním odpadů z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Nabízí tak službu povinným osobám k naplnění jejich zákonné povinnosti. Rutinní provoz technologické linky plánují zahájit na podzim. Na spuštění divize se společnost připravovala dva roky v rámci projektu Elektroodpad.