Novinky a tiskové zprávy 2018

REACH – aktuální informace od 01.03.2018

22.02.2018

Od 1. března 2018 je aplikováno Nařízení Komise (EU) 2017/1510 ze dne 30. srpna 2017, kterým se mění dodatky k příloze XVII Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006“.

Informace najdete zde