Novinky a tiskové zprávy 2006

Pracovní úraz v Kovohutích Příbram 11.09.2006

12.09.2006 | Ke konci odpolední směny 11. září 2006 došlo v provozu divize Recyklace společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. k pracovnímu úrazu zaměstnance.
Při běžném čištění výtoku olova ze šachtové pece Varta došlo z dosud neznámé příčiny k pádu zaměstnance do předpecí – výpustní vany olova, z něhož bylo před čištěním olovo vypuštěno do kokil. Při kontaktu se stěnami předpecí došlo k popálení hýždí a stehen zaměstnance na cca 12 % těla.

 
Příčiny úrazu šetří vedení společnosti.