Novinky a tiskové zprávy 2007

Televizní týden Kovohutí Příbram

29.06.2007 Televizní týden Kovohutí zahájila 25. června tvůrčí skupina seriálu veřejnoprávní České televize „Kam s nimi“, která připravuje „elektroodpadové“ pokračování tohoto pořadu (10. až 14. díl od letošního září) pro kolektivní systémy sběru odpadů elektrických a elektronických zařízení.

 

Objektem zájmu byla divize Elektroodpad, konkrétně sběr elektrošrotu od firem, občanů, škol a dalších organizací a jejich zpracování na technologické lince včetně výstupů 100%ní recyklace těchto odpadů.

Velké natáčení ČT v příbramských Kovohutích probíhalo dva dny 28. a 29. června 2007 pro pořad „Recyklace“, který by měla televize vysílat na programu ČT2 v neděli 30. září 2007 od 20:00 hodin. Moderátorem byl známý herec Ondřej Vetchý.

Kamera ČT se podívala na všechny ekologické recyklační technologie na zpracování olověných odpadů, elektroodpadu, odpadů s obsahem drahých kovů a také do provozů výroby olověných, cínových a bezolovnatých produktů. Středem zájmu byl sběr odpadů od občanů a staré ekologické zátěže. Název kapitoly o příbramské huti je „Vrch březový jež plný stříbra jest …“.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky – včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu).

 

 

 

Ekologické služby Kovohutí Příbram

20.06.2007 Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. neustále rozšiřuje ekologický servis pro region a široké okolí.

 

Ve svém areálu na vrátnici nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu vykupují od občanů již od roku 1998 olověné autobaterie – současná výkupní cena je 80,- Kč za jednu klasickou olověnou autobaterii. Nově od 1. června 2007 je dále stanovena výkupní cena 160,- Kč za jednu velkou olověnou baterii a 8,- Kč/ks olověné baterie z motocyklu. Detaily uvádí následující tabulka:

 Typ baterie  Kapacita  Rozměr (d × v)  Cena Kč/ks
 Automobilová
 (osobní)
 30-70Ah  max. 350 x 200 mm  80,-
 Automobilová
 (nákladní)
 nad 70Ah  min. 350 x 200 mm  160,-
 Motocyklová  -  -  8,-


d = délka baterie
v = výška baterie

                  baterka            baterka            baterka

Nepřetržitý sběr nabízí Kovohutě i u elektroodpadu, kdy odebírají ve svém areálu od občanů zdarma vysloužilá elektrozařízení. Toto sběrné místo kolektivního systému Asekol bylo v huti zřízeno loni v září. Další aktivitou je sběr baterií-suchých článků pro Ecobat na Místě zpětného odběru přímo na vrátnici firmy a příprava recyklace těchto baterií přímo v Kovohutích. V rámci rozšíření ekologických služeb dále sbírají víčka z PET lahví a polypropylen

K představení současných aktivit firmy navštívil Kovohutě Příbram v květnu starosta města Příbram Josef Řihák v doprovodu vedoucí sekretariátu starosty Martiny Himmelové a tiskového mluvčího místního Městského úřadu Jiřího Kubíka. Starosta byl přijat generálním ředitelem Kovohutí Jiřím Dostálem, ředitelem divize Recyklace Zdeňkem Kunickým a marketingovým manažerem Miroslavem Jarolímkem. Reportáž ze setkání natáčela také příbramská TV Fonka.

Po krátkém představení současných aktivit společnosti, zejména v oblasti ekologické recyklace odpadů a výroby bezolovnatých produktů, se návštěva vydala na krátkou exkurzi po provozech hutě, kde si návštěva za doplňujícího výkladu prohlédla jednotlivé provozy a technologie na ekologické zpracování odpadů z olova, drahých kovů a elektroodpadu. Starosta se dále zajímal o problematiku sběru, výkupu a zpracování odpadů, bezpečnost a ochranu zdraví pří práci (Hygienické body) a o „Projekt Školy“, který má vychovávat mladou nastupující generaci k třídění odpadů a ochraně životního prostředí. Užší spolupráce v oblasti odpadů byla se současným starostou započata již v dubnu tohoto roku na tiskové konferenci Ecobatu ke sběru baterií-suchých článků, které se obě strany aktivně zúčastnily. Právě příbramský region má se sběrem těchto baterií problémy a město Příbram a Kovohutě se ve spolupráci s Ecobatem snaží tento nedostatek vyřešit.

Kovohutě Příbram byly letos za svoje činnosti již dvakrát oceněny. V polovině dubna převzaly právě z rukou starosty Příbrami MVDr. Řiháka a pořádající Okresní hospodářské komory (OHK) v Příbrami pohár a diplom za vítězství v soutěži „Nejlepší firmy okresu Příbram 2006“ v kategorii střední a velké firmy v tomto regionu. Tuto trofej získaly po letech 2000 a 2004 již potřetí v její sedmileté historii. A další dubnový týden byl na vyhlášení soutěže „Manažer roku 2006“ generální ředitel a místopředseda představenstva Kovohutí Příbram Jiří Dostál zvolen Manažerem odvětví „Výroba základních kovů a hutních výrobků“. Současně se potřetí za sebou dostal do finále celkového pořadí.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky – včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu).

 

 

 

Kovohutě mají další rekord

18.06.2007 Příbramské Kovohutě dosáhly v sobotu 16.6.2007 na magickou hranici 300 dnů „kampaně“ šachtové pece od 21.8.2006, tj. nepřetržité výroby olova na této peci ekologicky zpracovávající olověné odpady, zejména olověné autobaterie. Dosavadní rekordní „kampaň“ divize Recyklace trvala 240 dní od 27.4. do 22.12.1999.


Tato šachtová pec dle technologie německé Varty byla v Kovohutích spuštěna v září 1997, takže si letos na podzim firma připomene 10 let jejího fungování v rámci své tradiční společensko-prezentační akce „Opět po roce“.

Společnost za výše zmíněných 300 dní zpracovala přes 43 831 tun olověných odpadů, včetně 27 367 tun olověných autobaterií, a vyrobila přes 31 775 tun surového olova.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky – včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu). Ve svém areálu vykupují od občanů olověné autobaterie a od roku 2006 také odebírají na sběrném místě na vrátnici firmy elektroodpad (ve spolupráci s kolektivním systémem Asekol) – tyto služby nabízejí 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. V rámci „Projektu Školy“ se podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru odpadů (/cz/skoly_i.html). Další aktivitou je sběr baterií-suchých článků pro Ecobat (Místo zpětného odběru) a příprava jejich recyklace přímo v Kovohutích. V rámci rozšíření ekologických služeb dále sbírají víčka z PET lahví a polypropylen.

 

 

 

Za velkou olověnou baterii v Kovohutích 160 Kč

13.06.2007 Kovohutě Příbram se rozhodly po zvýšení výkupní ceny za jednu klasickou olověnou autobaterii pro výkup od občanů na vrátnici na 80 Kč/ks (od 1. dubna 2007)

 

pro stanovení výkupní ceny 160 Kč za jednu velkou olověnou baterii a 8 Kč/ks olověné baterie z motocyklu. Detaily uvádí následující tabulka:

 Typ baterie  Kapacita  Rozměr (d × v)  Cena Kč/ks
 Automobilová
 (osobní)
 30-70Ah  max. 350 x 200 mm  80,-
 Automobilová
 (nákladní)
 nad 70Ah  min. 350 x 200 mm  160,-
 Motocyklová  -  -  8,-

d = délka baterie
v = výška baterie

                  baterka                    baterka                  baterka

Ekologický servis výkupu olověných baterií poskytuje podnik již od ledna 1998 nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Kovohutě tak chtějí motivovat občany z Příbrami a okolí, aby v rámci úklidů a nejen nich, vyčistili své sklepy, garáže a sklady a dovezli staré autobaterie k řádnému ekologickému zpracování. Za dobu fungování této služby se na vrátnici firmy vykoupilo přes 2.250 tun tohoto odpadu, což představuje v přepočtu asi 150 tisíc kusů baterií pro osobní automobily.

Ten, kdo by se chtěl dozvědět více, se může obrátit na bezplatnou informační linku 800 100 646.

Kovohutě dále v rámci rozšíření ekologických služeb pro region odebírají přímo ve svém areálu od loňského září na nově zřízeném sběrném místě kolektivního systému Asekol vysloužilá elektrozařízení od občanů, a to také nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Další informace se můžete dozvědět na bezplatné zelené lince 800 100 791.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky – včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu). V rámci „Projektu Školy“ se podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru odpadů (/cz/skoly_i.html). Další aktivitou je sběr baterií-suchých článků pro Ecobat (Místo zpětného odběru na vrátnici) a příprava jejich recyklace přímo v Kovohutích. V rámci rozšíření ekologických služeb dále sbírají víčka z PET lahví a polypropylen.

 

 

 

Kovohutě Příbram recyklují odpady s AGM recykling Kroměříž

22.05.2007 Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. uzavřely strategické partnerství s firmou AGM recykling s.r.o. Kroměříž v oblasti sběru a ekologického zpracování odpadů s obsahem drahých kovů a elektroodpadu.


Kovohutě Příbram jsou zpracovatelem průmyslových odpadů s obsahem drahých kovů, tříděných součástek z elektroniky (zlato, stříbro, palladium, platina) a od roku 2005 mají divizi Elektroodpad s technologickou linkou na recyklaci odpadů z elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu). Loni se společnost v obratu již potřetí za sebou dostala přes magickou jednu miliardu korun. Hlavním tahounem byla tradičně divize Recyklace, zabývající se výkupem a zpracováním olověných odpadů, zejména olověných autobaterií. Její podíl na celkových tržbách byl 65 %. Společnost zpracovala přes 44 tisíc tun olověných odpadů, z nichž vyrobila přes 33 tisíc tun čistého olova. Díky prodeji ekologických bezolovnatých výrobků, zejména pájek, dosáhla loni nejvyšších tržeb v historii jejího fungování divize Produkty.

Kroměřížská firma AGM recykling s.r.o. spolupracuje již od roku 2000 s huťskou divizí Drahé kovy. Letos společnosti uzavřely strategické partnerství na ekologické zpracování uvedených odpadů. Kovohutě tak prostřednictvím AGM recycling nabízejí své ekologické služby i ve Zlínském kraji a celém moravsko-slezském regionu.

Firma AGM recykling se od roku 1997 zabývá zpracováním elektrického a elektronického odpadu. Do roku 2006 zpracovala více než 1.300 tun elektroodpadu. Pro více než 350 firem. Od Ostravy po Břeclav zajišťuje svoz, ekologické odstranění a materiálové využití tohoto odpadu. V současné době je partnerem kolektivních systémů pro elektroodpad Asekol a Elektrowin. Tato spolupráce přispěla k meziročnímu nárůstu zpracovaného odpadu v roce 2006 o 30 %. Letos na podzim zahájí spolupráci s chráněnými dílnami v uvedeném regionu. K dalšímu využití, tj. recyklaci obsažených drahých kovů, dodává především tříděné součástky jako jsou kontakty, konektory, čipy, integrované obvody, PC desky, apod. vytříděné z vyřazených zařízení průmyslových podniků, podniků zabývajících se odstraňováním odpadů a společností zabývajících se servisem a prodejem kancelářské techniky. Od začátku roku 2007 AGM zajišťuje i demontáž a třídění dalších elektrozařízení, především ze zpětného odběru v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a spolupracuje s příbramskou divizí Elektroodpad.

Další informace se můžete dozvědět na internetových stránkách obou společností / a http://www.agm-rec.cz/.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky – včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu). Ve svém areálu vykupují od občanů olověné autobaterie a od roku 2006 také odebírají na sběrném místě na vrátnici firmy elektroodpad (ve spolupráci s kolektivním systémem Asekol) – tyto služby nabízejí 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. V rámci „Projektu Školy“ se podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru odpadů (/cz/skoly_i.html). Další aktivitou je sběr baterií-suchých článků pro Ecobat (Místo zpětného odběru) a příprava jejich recyklace přímo v Kovohutích. V rámci rozšíření ekologických služeb dále sbírají víčka z PET lahví a polypropylen.

 

 

 

Starosta Příbrami navštívil místní Kovohutě

18.05.2007 V pátek 18. května 2007 navštívil společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. starosta města Příbram Josef Řihák v doprovodu vedoucí sekretariátu starosty Martiny Himmelové a tiskového mluvčího místního Městského úřadu Jiřího Kubíka.


Starosta byl přijat generálním ředitelem Kovohutí Jiřím Dostálem, ředitelem divize Recyklace Zdeňkem Kunickým a marketingovým manažerem Miroslavem Jarolímkem. Reportáž ze setkání natáčela také příbramská TV Fonka.

Po krátkém představení současných aktivit společnosti, zejména v oblasti ekologické recyklace odpadů a výroby bezolovnatých produktů, se návštěva vydala na krátkou exkurzi po provozech hutě, kde si návštěva za doplňujícího výkladu prohlédla jednotlivé provozy a technologie na ekologické zpracování odpadů z olova, drahých kovů a elektroodpadu. Starosta se dále zajímal o problematiku sběru, výkupu a zpracování odpadů, bezpečnost a ochranu zdraví pří práci (Hygienické body) a o „Projekt Školy“, který má vychovávat mladou nastupující generaci k třídění odpadů a ochraně životního prostředí. Užší spolupráce v oblasti odpadů byla se současným starostou započata již v dubnu tohoto roku na tiskové konferenci Ecobatu ke sběru baterií-suchých článků, které se obě strany aktivně zúčastnily.

Kovohutě Příbram byly letos za svoje činnosti již dvakrát oceněny. V polovině dubna převzaly právě z rukou starosty Příbrami MVDr. Řiháka a pořádající Okresní hospodářské komory (OHK) v Příbrami pohár a diplom za vítězství v soutěži „Nejlepší firmy okresu Příbram 2006“ v kategorii střední a velké firmy v tomto regionu. Tuto trofej získaly po letech 2000 a 2004 již potřetí v její sedmileté historii. A další dubnový týden byl na vyhlášení soutěže „Manažer roku 2006“ generální ředitel a místopředseda představenstva Kovohutí Příbram Jiří Dostál zvolen Manažerem odvětví „Výroba základních kovů a hutních výrobků“. Současně se potřetí za sebou dostal do finále celkového pořadí.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky – včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu). Ve svém areálu vykupují od občanů olověné autobaterie a od roku 2006 také odebírají na sběrném místě na vrátnici firmy elektroodpad (ve spolupráci s kolektivním systémem Asekol) – tyto služby nabízejí 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. V rámci „Projektu Školy“ se podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru odpadů (/cz/skoly_i.html). Další aktivitou je sběr baterií-suchých článků pro Ecobat (Místo zpětného odběru) a příprava jejich recyklace přímo v Kovohutích. V rámci rozšíření ekologických služeb dále sbírají víčka z PET lahví a polypropylen.

 

 

 

Generální ředitel Kovohutí Příbram Manažerem odvětví

23.04.2007 Ve čtvrtek 19. dubna 2007 na vyhlášení soutěže „Manažer roku 2006“ byl generální ředitel a místopředseda představenstva Kovohutí Příbram nástupnická, a. s. ing. Jiří Dostál zvolen Manažerem odvětví „Výroba základních kovů a hutních výrobků“. Současně se potřetí za sebou dostal do finále celkového pořadí.


Jde tak o další ocenění společnosti Kovohutě Příbram za rok 2006. V polovině dubna převzaly z rukou starosty Příbrami MVDr. Josefa Řiháka a pořádající Okresní hospodářské komory (OHK) v Příbrami pohár a diplom za vítězství v soutěži „Nejlepší firmy okresu Příbram 2006“ v kategorii střední a velké firmy v tomto regionu. Tuto trofej získaly po letech 2000 a 2004 již potřetí v její sedmileté historii.

Ing. Jiří Dostál pracuje v Kovohutích od října 2000. Začal zde na pozici personálního ředitele (je jím dodnes) a byl také ředitelem systému řízení a lidských zdrojů (tj. včetně systému jakosti, ekologie a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci /BOZP/). Na jaře 2004 byl jmenován generálním ředitelem a místopředsedou představenstva. Dříve působil ve Zlíně, kde stále bydlí, v Obchodu s obuví a ve firmě Baťa, následovala Euronova (Ahold) v Brně, podnikání v poradenství v personálním řízení a organizaci a před Kovohutěmi pracoval v Praze v IPB (ČSOB).

Je dlouholetým členem představenstva OHK Příbram, předsedou Business Leaders Fora (BLF) a prezidentem Českého ekologického manažerského centra (CEMC). V rámci svých činností propaguje v týmu se svými spolupracovníky z firmy a výše uvedených institucí myšlenky společenské odpovědnosti (CSR) a rovných příležitostí.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky – včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu). Ve svém areálu vykupují od občanů olověné autobaterie a od roku 2006 také odebírají na sběrném místě na vrátnici firmy elektroodpad (ve spolupráci s kolektivním systémem Asekol) – tyto služby nabízejí 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. V rámci „Projektu Školy“ se podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru odpadů (/cz/skoly_i.html). Další aktivitou je sběr baterií-suchých článků pro Ecobat a příprava jejich recyklace přímo v Kovohutích. V rámci rozšíření ekologických služeb dále sbírají víčka z PET lahví a polypropylen.

 

 

 

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí za rok 2006 udělena!

Business Leaders Forum | 18.04.2007 Prestižní ocenění z rukou ministra životního prostředí Martina Bursíka převzal Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky.

 

 

PDF verze

Prestižní ocenění z rukou ministra životního prostředí Martina Bursíka převzal Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky.
Vybrané fotografie z akce naleznete na www.csr-online.cz/gallery/?ekocena

Praha 18. 4. 2007
Při příležitosti Dne Země byl ve středu 18.4.2007 v pražském hotelu Atlantic oficiálně završen 16. ročník soutěže Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí“ 2006. Vyhlášení výsledků soutěže, kterou každoročně vyhlašuje sdružení mezinárodních a českých firem Business Leaders Forum s cílem zviditelnit a ocenit organizace nebo společnosti, které svou činností přispívají k nejlepšímu měřitelnému zlepšení v místě svého působení, předcházel krátký seminář na téma závažnosti globálního oteplování. Prestižní ocenění převzali z rukou ministra životního prostředí Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky za projekt Vývoj technologie pro recyklaci luminoforu z televizních obrazovek, Československá obchodní banka, a.s. a JuWital s.r.o.. Zvláštní ocenění si odneslo město Havlíčkův Brod, obecně prospěšná organizace České Švýcarsko a České ekologické manažerské centrum.

„Současná úroveň poznání ukazuje stále přesvědčivěji, jak dnešní, ale především budoucí život ovlivňujeme. Nikdo jiný, než my, není zodpovědný za svoji budoucnost. Pokud chceme i nadále žít v kvalitním životním prostředí, musíme změnit vzorce chování. Přesvědčivě o tom hovoří například již dvě letos zveřejněné zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu či Sternova studie o ekonomických aspektech klimatických změn. Jsem rád, že Business Leaders Forum sdružuje společnosti, které mají možnost věci ovlivňovat směrem k dlouhodobé udržitelnosti, a které to také i dělají. Výčet těch, kteří se přihlásili do soutěže a seznam oceněných projektů jsou toho důkazem..“

Martin Bursík, ministr životního prostředí ČR

Vítězný projekt

Vítězem 16. ročníku „Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí“ se stal Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky za svůj projektu „Vývoj technologie pro recyklaci luminoforu z televizních obrazovek“. Technologie umožňuje regeneraci dvou velmi drahých prvků, které dosud končily spolu s luminoforem na skládkách jako toxický odpad. Separace prvků se provádí kapalinou extrakcí, kdy při vhodné volbě podmínek dojde k oddělení těchto prvků od všech doprovodných prvků.Tato převratná metoda je patentována v České republice a byla přihlášena k mezinárodní patentové ochraně. Celý projekt naleznete zde: http://www.blf.cz/cena/2006/03.pdf „Hlavní myšlenkou ceny zdraví a životního prostředí, každoročně udělovanou zájmovým sdružením Business Leaders Forem, je zdůraznění synergií mezi ekonomickým rozvojem a účinnou ochranou životního prostředí a lidského zdraví. Celá idea udržitelného rozvoje je založena na tom, že obojí sladit je nejen nutné, ale i možné. Naše porota se pak snaží vybrat a ocenit projekty, které v praxi dokazují, že nejde jen o proklamace, ale že tuto základní ideu lze v praxi naplnit. Velké naděje jsou v této souvislosti vkládány do nových technologií, které vycházejí z originálních vědeckých poznatků a vyúsťují v komerčně uplatněné technické postupy. Právě taková nová technologie vzniklá z partnerství mezi akademickou institucí a průmyslovým podnikem je předmětem letošního ocenění. Takováto tvůrčí spolupráce je u nás dosud poměrně vzácná, ačkoliv právě zde je osvědčená cesta vpřed. Letošní ocenění znamená tedy především uznání pro vědecké pracoviště, jeho dobrý nápad a úspěšnou realizaci s jasným positivním efektem pro ochranu životního prostředí i pro ekonomiku, ale i zdůraznění tohoto postupu jako příkladu, který by měl být hojně následován.“ Bedřich Moldan, Centrum pro otázky životního prostředí UK a předseda poroty

2.místo

Na druhém místě se umístila Československá obchodní banka, a.s. s projektem „ Nové ústředí ČSOB ohleduplné k životnímu, pracovnímu i přírodnímu prostředí“. Celý projekt naleznete zde: http://www.blf.cz/cena/2006/11.pdf

3.místo

Třetí místo obsadila společnost JUWITAL s.r.o. s projektem „Nový organický přípravek -listové přírodní hnojivo SYNERGIN E-vital“. Celý projekt naleznete zde: http://www.blf.cz/cena/2006/24.pdf

Zvláštní cena za přínos k efektivnímu zlepšování životního prostředí

Diplom za přínos k efektivnímu zlepšování životního prostředí byl udělen městu Havlíčkův Brod, které se aktivně snaží řešit problém nakládání s bioodpady. Celý projekt naleznete zde: http://www.blf.cz/cena/2006/31.pdf

Podaný a ohodnocený projekt města Havlíčkův Brod prokazuje vysokou profesionalitu a orientaci na praktické řešení problémů v oblasti životního prostřed některých českých municipalit. Havlíčkův Brod a jeho projekt je toho důkazem.

Pavel Policar, Utilities & Infrastructure (C.E.) Ltd. a člen poroty

Zvláštní cena za dlouhodobý přínos

Diplom za dlouhodobý přínos k propagaci alternativních zdrojů si odneslo České ekologické manažerské centru, které již desátým rokem vydává odborný časopis Alternativní zdroje. Hlavním cílem je šířit mezi veřejností povědomí o obnovitelných zdrojích a hlavně o nutnosti se na tyto zdroje a technologie co nejdříve začít orientovat.

Celý projekt naleznete zde: http://www.blf.cz/cena/2006/08.pdf

Časopis „Alternativní energie" již 10 let aktivně spolupracuje s odborníky z oblasti vědy, výzkumu, výroby a státní správy a zasvěceně informuje odbornou veřejnost, uživatele i veřejnou správu o technologiích využívajících obnovitelné zdroje energie a jejich aplikacích, legislativě pro podporu využívání obnovitelných zdrojů a implementaci legislativy Evropské unie. Na stránkách časopisu přináší nejen technické informace a technologická řešení, ale i profily lidí, firem a obcí, jejichž cílem je budování a využívání obnovitelných zdrojů, hledání energetických úspor a omezení negativních dopadů na životní prostředí. Porota v tomto případě ocenila dlouhodobý a komplexní přínos k řešení problematiky využívání obnovitelných zdrojů a stálou snahu o utváření energeticky a environmentálně poučené čtenářské obce.

František Dobeš, nezávislý konzultant a člen poroty

Zvláštní cena za vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje

Posledním oceněným se stala obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, a to za vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje. Tato společnost se snaží svojí činností napomoci změnit přístupy a myšlení jak jednotlivců, tak firem právě směrem k udržitelnému rozvoji. Celý projekt naleznete zde: http://www.blf.cz/cena/2006/10.pdf

Efektivní a promyšlené spojení osvěty s konkrétními projekty směrem k udržitelnému rozvoji jedinečné oblasti České Švýcarsko je nosným obsahem příspěvku „Cesta k šetrnému životu regionu České Švýcarsko“, který předložila obecně prospěšná společnost České Švýcarsko do soutěže Cena zdraví a bezpečného životního prostředí.Ochrana přírodních a kulturních hodnot v rámci podpory šetrného cestovního ruchu, navíc v kontextu přeshraniční spolupráce, jsou jednoznačné přínosy aktivit obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Vladimír Machek, Unipetrol Trade a.s. a člen poroty

Nominace do Evropské ekologické ceny pro podnikatele

Business Leaders Forum využilo svých kontaktů a provázalo Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí s “Evropskou ekologickou cenou pro podnikatele” (The European Business Award for Environment) pořádanou Evropskou komisí jednou za dva roky. Ta je rozdělena do čtyřech kategorií: environmentální management, produkt, process a mezinárodní spolupráce.

Do kategorie Management nominovalo společnost Skanska za projekt “Stavíme na Zemi”.

Do kategorie Mezinárodní spolupráce nominovalo společnost Hydroprojekt CZ a.s. za projekt “Zlepšení životního prostředí v povodí řeky Bregalnice, Makedonie”.

Do kategorie Proces nominovalo organizaci Ústav chemických procesů AV ČR za projekt “ Vývoj technologie pro recyklaci luminoforu z televizních obrazovek”.

Do kategorie Produkt nominovalo společnost JUWITAL s.r.o. za projekt “Nový organický přípravek- listové přírodní hnojivo neobsahující nežádoucí anorgan.látky-SYNERGIN E-vital“.

Tyto projekty se utkají se zástupci států EU a Turecka. Minulý ročník zaznamenal rekordní počet přijatých přihlášek (celkem 139), což je nezvratný důkaz o rostoucím zájmu podnikatelského světa o životní prostředí a uvědomění si výhod účasti v této soutěži

Business Leaders Forum

„Cena zdraví a bezpečného životního prostředí“ je tradičním projektem Business Leaders Fora. Business Leaders Forum je zájmové sdružení českých a mezinárodních firem, které svým příkladem usilují o rozvoj zdravého podnikatelského prostředí v České republice a úzce spolupracuje s partnerskou organizací The Prince of Wales International Business Leaders Forum a CSR Europe. Svojí činností Business Leaders Forum podporuje partnerství a spolupráci napříč sektory. Klíčovými oblastmi je životní prostředí, vzdělávání a sociální sféra. Tyto aktivity lze shrnout pod jednoznačným termínem - Společenská odpovědnost firem.

Tomáš Nejedlo, výkonný ředitel Business Leaders Fora
Malé shrnutí:

Převažující část přihlášených projektů na ocenění i nadále zůstávají komerční subjekty různého zaměření. Jejich projekty se stále častěji nezaměřují jen na přímočarou ochranu životního prostředí – vedle programů snižování objemu odpadů, recyklačních programů, náhrad škodlivých materiálů šetrnějšími a vývoje nových technologií vstupuje do popředí i snaha o zvýšení bezpečnosti práce nebo péče o zdraví zaměstnanců a obyvatelstva. Tento trend dokládá i meziroční růst počtu přihlášek deklarujících zájem o zaměstnance a prostředí, ve kterém pracují. Ty v absolutních číslech vzrostly o 6 projektů. Celkově firmy soutěži dominují s 34 přihlášenými projekty.

Místní komunity v soutěži prezentují projekty, které mají vyvolat pozitivní vztah občanů k jejich okolí a podnítit jejich zájem o ochranu životního prostředí. Snahy měst a místních komunit směřují k modernizaci a zkulturnění městských částí, nalezení řešení v otázce odpadů nebo pořádání výstav. Přihlášek od těchto subjektů se letos sešlo 18.

Školy se jako vzdělávací instituty drží účelu, k němuž jsou zřizovány. Proto mezi přihláškami najdeme i náměty projektů. Většinou se jedná o programy školící zábavnou formou žáky, studenty i učitelský sbor v oblasti ekologie. Do soutěže bylo přihlášeno 7 podobných projektů.

O Business Leaders Foru

Business Leaders Forum je sdružení významných mezinárodních a českých firem, které jsou zastáncem myšlenky společenské odpovědnosti firem a prosazování etiky v podnikatelské praxi. Šíření těchto idejí je zároveň hlavním cílem sdružení. Vedle Ekologické ceny realizuje BLF program „Stínování manažerů“, který se zaměřuje na propojování akademické a podnikatelské sféry, projekt „CSR pro malé a střední podniky“, který zprostředkovává znalosti v oblasti CSR malým a středním podnikům, a řadu dalších aktivit.

Více o BLF se dozvíte na www.blf.cz, o společenské odpovědnosti firem na www.csr-online.cz a o soutěži samotné na www.blf.cz/cena.


V případe zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:
Business Leaders Forum
Ing.Tomáš Nejedlo
tel: +420 224 216 275, e-mail:


Příloha č. 1

Finalisté „Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí 2006“

 Ústav chemických procesů
 AV ČR
 Vývoj technologie pro recyklaci  luminoforu z televizních obrazovek
 Československá obchodní  banka, a.s.  Nové ústředí ČSOB ohleduplné k  životnímu, pracovnímu i přírodnímu  prostředí
 JUWITAL s.r.o.  Nový organický přípravek (listové  přírodní hnojivo)  neobsahující nežádoucí  anorganické látky
 Hotel Adalbert  Ekologicky šetrná služba
 SIEMENS Nízkonapěťová  spínací  technika s.r.o.  Optimalizace odpadového hospodářství
 Tarmac CZ a.s.  Čistá nákladní auta a bezpečné náklady =  zdravé  životní prostředí v okolí těžeben
 VESKOM, spol. s.r.o.  Rekonstrukce vytápění části Strahovského  kláštera -  instalace tepelných čerpadel
 GRIMIKA s.r.o.  Typ bezpečné čekárny pro městskou i  příměstskou  hromadnou dopravu s  příčnými obloukovými  střechami
 České ekologické manažerské  centrum  Odborný časopis Alternativní energie
 České Švýcarsko o.p.s.  Cesta k šetrnému životu regionu České  Švýcarsko v  roce 2006
 Nadace Partnerství a  Středisko ekologické výchovy
 SEVER
 Škola pro udržitelný život
 OS TRIANON  Regionální edukační centrum pro
 udržitelný rozvoj
 ZO ČSOP Veronica  Stavba Seminárního centra Hostětín
 Město Havlíčkův Brod  Řešení problematiky nakládání s
 bioodpady
 HYDROPROJEKT CZ a.s.  Zlepšení životního prostředí v povodí řeky
 Bregalnice, Makedonie
 SKANSKA CZ a.s.  Stavíme na Zemi

Příloha č. 2
Co je „Cena zdraví a bezpečného životního prostředí“?

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí je tradičním projektem Business Leaders Fora.
„Smyslem pořádání „Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí“ je nalézt takové projekty, které přináší zlepšení kvality života a mohou být poučením pro další organizace k následování. Snažíme se nalézt a symbolicky odměnit ty organizace, které jsou svým chováním odpovědné společnosti. V dnešní terminologii se takové firmy označují jako společensky odpovědné. Těší mne, že v průběhu 16ti-leté historie soutěže narůstá počet firemních projektů, které se do Ceny hlásí a opětovně se i vracejí.“ Tomáš Nejedlo, výkonný ředitel BLF

Důvodem pro vyhlášení této soutěže byl základní cíl BLF – „šířit a podporovat myšlenku společensky odpovědného chování podniků (Corporate Social Responsibility - CSR)“, pod který spadá i ochrana životního prostředí, problematika bezpečnosti práce a podpora vzdělávání v oblasti ekologie neboť kvalita životního prostředí závisí na chování každého z nás, ať jde o o akcionáře v oblasti průmyslu, veřejné orgány, občany, nebo neziskové organizace.

Cílem této prestižní soutěže je ovlivnit ekologické myšlení ve firmách, organizacích a dalších institucích. Ocenění je příležitostí pro ty z nich, které v daném roce uskutečnily projekt vedoucí k výraznému zlepšení životního prostředí, bezpečnosti práce a zdraví zaměstnanců a obyvatel v místě působení.

Kritéria výběru - vítězný projekt je každoročně vybrán nezávislou komisí složenou z odborníků v oblasti životního prostředí. Porota vybírá z přihlášených projektů, v nichž jsou popsány konkrétní měřitelné výsledky včetně finančních nákladů vynaložených na zlepšení životního prostředí. Projekty se hodnotí především na základě těchto kritérií: komplexnost, dobrovolnost, finanční objem, originalita, environmentální priority, konkrétní přínos, šíře záběru, charakteristika podniku a sociální dopad.

Komise V jejím čele je prof. Bedřich Moldan z Centra pro ekologické otázky Univerzity Karlovy. Dalšími nezávislými porotci jsou Roman Vyhnánek (NVF), František Dobeš (nezávislý konzultant), Pavel Policar (Utilities & Infrastructure) a Vladimír Machek (Unipetrol Trade).

Mezi firmy, které dosud získaly ocenění, patří Komtesa Kutná Hora, Třinecké železárny, Fiomo Praha, Synthesia Pardubice, Vítkovice, Barum Continental Otrokovice, Kovohutě Příbram nástupnická, Česká rafinérská, Elektrárny Opatovice, Komutex, Tesla Sezam, Metrostav, TC MACH a Wiegel CZ spolu s JUWITALem.

Zvláštní ocenění obdržely ZŠ Molákova, Škola Mesit a Karviná 2000, Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Veskom spolu s Obecním úřadem Borová Lada, Diakonie Broumov, Městský úřad Holešov, Obec Vrutice, Městský úřad Litoměřice, 6.mateřská škola Plzeň, Středočeské sběrné suroviny, MUCOS Pharma CZ,TARMAC CZ a Střední odborné škole Šumperk

Příloha č. 3

Evropská ekologická cena pro podnikatele vyjadřuje ocenění a podporu firmám, které chápou význam ochrany životního prostředí a aktivně podnikají kroky, které vedou k jeho zlepšení. Má za cíl vyzdvihnout postupy, praktiky a produkty z nejrůznějších forem podnikání v rámci Evropské Unie, které pomáhají ekonomickému a sociálnímu rozvoj bez škodlivých vlivů na životní prostředí a přírodní zdroje, na jejichž kvalitě závisí další rozvoj lidské společnosti. Těmto firmám skládá uznání a dává je za vzor ostatním organizacím.

Důvod vzniku soutěže
Zdraví a kvalita života nás a našich dětí závisí na úrovni životního prostředí. Evropská Unie se ve spolupráci s členskými státy snaží o udržení vysoké úrovně kvality životního prostředí, proto podporuje chování firem a jednotlivců ve smyslu udržitelného rozvoje. Snaží se, aby konzumní chování naší společnosti bylo v souladu s ochranou životního prostředí, aby je neničilo a nepřečerpávalo jeho zdroje. Kvalita životního prostředí závisí na chování každého z nás, ať jde o o akcionáře v oblasti průmyslu, veřejné orgány, občany, nebo neziskové organizace.

Kategorie soutěže Evropská ekologická cena pro podnikatele je udělována ve čtyřech kategoriích:

1. environmentální management
2. produkt
3. proces
4. mezinárodní spolupráce

Každá z kategorií má svá specifika a je posuzována samostatně. Všechny však vycházejí z konceptu udržitelného rozvoje jako základního kritéria.

Pro koho je Evropská ekologická cena pro podnikatele určena?

Je určena firmám, které v uplynulých dvou letech podnikly kroky ke zlepšení životního prostředí jakoukoliv formou, ať již prostřednictvím environmentálně šetrného produktu, inovačních procesů a technologií, mezinárodní nebo více sektorové spolupráce, nebo konkrétní akce ke zlepšení životního prostředí apod.

Firmy by se měly vyznačovat:

• dobrou a stabilní finanční situací
• environmentálním přínosem
• společenskou odpovědností ve smyslu pracovních podmínek, lidských práv a zapojení komunit vůči
všem spoluúčastníkům (zaměstnancům, dodavatelům, zákazníkům a místním komunitám)

Příloha č.4

Seznam přihlášených projektů
Jednotlivé projekty naleznete na webové adrese: http://www.blf.cz/cena/projekty.php

Společnost

Projekt
A + M consulting s.r.o. Zavádění systému řízení dle norem ISO
akcionáři Ekokomu Projekt EKO-KOM
AV ČR Ústav chemických procesů Vývoj technologie pro recyklaci luminoforu z televizních obrazovek
AVE BOHEMIA s.r.o. Snížení ztrát elektrické energie v domácnostech
Bovis Lend Lease, a.s. Eliminace rizik ve výstavbě metodou včasných změn v projektové dokumentaci staveb
BVLumex, s.r.o. Různé formy energetických úspor, technologie náhrad tradičních

světelných zdrojů za diodové

COLOR EXPERT ŠTORCH CZ, s. r. o. Poskytnutí zdarma zařízení COLOR FREE – zařízení na čištění vody - na mezinárodní

soutěži družstev malířů v Olomouci – EuroPaintingSkills.

České ekologické manažerské centrum Odborný časopis Alternativní energie
České sdružení výrobců mýdla, čistících prostředků Dobrovolné dohody o omezení fosfátů v pracích prášcích
České Švýcarsko o.p.s. Cesta k šetrnému životu regionu České Švýcarsko v roce 2006
Československá obchodní banka, a. s. Nové ústředí ČSOB ohleduplné k životnímu, pracovnímu i přírodnímu prostředí
DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Podpora ekologických projektů
EKO Gymnázium Poděbrady, fakultní škola Pedagogické fakulty UK v Praze Vzdělávací programy z oblasti udržitelného rozvoje, enviromentální problematiky
Ekogen o.s. Klastr zabývající se zpracováním jemných anorganických materiálů ve

stavebnictví v Jihočeském kraji

ENVIFORM, s. r. o. Zjištění aktuálního psychofyziologického stavu organismu pomocí

diagnostického systému VarCor

František Lapáček Zavedení výroby nové konstrukce otopných těles BITHERM
Grimika s.r.o. Typ bezpečné čekárny pro městskou i příměstskou hromadnou

dopravu s příčnými

obloukovými střechami

Gumárenská skupina Zlín Gumárenský materiál na bázi pryžové drti
Gymnázium Jižní Město Vylepšení mezinárodního hodnocení International Education Society,

London na rating A

Gymnázium Plasy Den životního prostředí
Hotel Adalbert Ekologicky šetrná služba
HYDROPROJEKT CZ a.s. Zlepšení životního prostředí v povodí řeky Bregalnice, Makedonie
Iva Unčovská - Yvonne Využití odstřižků látek při výrobě oděvů z bavlny a polyamidu
JUWITAL s.r.o. Nový organický přípravek (listové přírodní hnojivo) neobsahující

nežádoucí anorganické látky

KOITO CZECH s.r.o Snížení sládkovaného množství odpadů na jedno dobré vyrobené světlo
Komunální služby spol. s.r.o. Svozy vytříděných odpadů a následné lisování
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. Odchlorování úletů ze šachtové pece
Kovonex, s.r.o. Zlepšení stavu ekologické situace v naší přírodě
LMC s.r.o. Zlepšení kancelářských prostor- vybaveno přístroji Duplexy,

analýza Feng - Shui

LUPRA, spol. s r.o. Prací prostředky bez obsahu fosforu
Město Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí Řešení problematiky nakládání s bioodpady
Město Cheb Krajinná výstava bez hranic Cheb - Markredwitz 2006
Město Náchod, odbor životního prostředí Program pro podporu životního prostředí města Náchod
Město Tábor Geologická expozice v lomu pod Klokoty
Městská část Praha 13, Odbor životního prostředí Revitalizace prameniště a údolí Motolského potoka
Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí Ekologicko osvětový projekt ROK STROMU
MVB OPAVA CZ s.r.o. GAS SCRUBBER - pračka plynů
Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy SEVER Škola pro udržitelný život
Neli servis s.r.o. Spalovna odpadů, zařízení pro mikrovlnou dekontaminaci

nemocničních odpadů - Medister

Nestlé Česko s.r.o. Tři nejdůležitější oblasti - bezpečnost, zdraví a životní

prostředí 2005-2007

OS Trianon Regionální edukační centrum pro udržitelný rozvoj
Petr Straka-MASTR Měření účinnosti spalovacích zdrojů
SAINT- GOBAIN SEKURIT ČR spol. s r. o. Komplexní odpadové hospodářství
SEMIX PLUSO, spol. Produkce zdraví prospěšných cereálií
SIEMENS, Nízkonapěťová spínací technika s.r.o. Optimalizace odpadového hospodářství
Skanska CZ a.s. Stavíme na Zemi
Středisko volného času ROROŠ příspěvková organizace Tvořivé využití odpadového materiálu v rámci

volnočasových aktivit s dlouhodobou působností v

systematické práci

Středočeský kraj Projekt kontrolní činnosti Středočeského kraje nad

akcí " projekt Dioxiny Spolana - odstranění starých ekologických zátěží

Tarmac CZ a.s. Čistá nákladní auta a bezpečné náklady = zdravé životní prostředí v okolí těžeben
Technické služby města Chomutova, přisp. Organizace Zahájení sběru bioodpadu z domácností v Chomutově
Technické služby Moravská Třebová s.r.o. Zavedení systému řízení výroby recyklovaného materiálu drcením a tříděním
TEPELNÁ ČERPADLA IVT - OSTRAVA s.r.o. Technologická část vytápění a klimatizace
Teplo Přerov a.s. Modernizace a optimalizace CZT v Přerově
TOMRA s.r.o. Zavedení systému sběrných míst
VESKOM, spol. s.r.o. Rekonstrukce vytápění části Strahovského

kláštera – instalace tepelných čerpadel

Wessels s.r.o Zámecký jarmark
Zentiva, a.s. DVD, Výroba přípravků s obsahem vysoce

účinných látek - projekt Tibolon

ZO ČSOP Veronica Stavba Seminárního centra Hostětín
ZŠ Pošepného náměstí Rekonstrukce hlavního atria školy

 

 

 

Pozvánka na tiskovou konferenci k odpadům společnosti Ecobat

16.04.2007

18.04.2007 v Příbrami za účasti Kovohutí Příbram
podrobnosti v PDF

 

 

 

Vyhlášení 7.ročníku soutěže "Nejlepší firmy okresu Příbram za rok 2006"

12.04.2007 Jak již bývá zvykem, vyhlašuje Okresní hospodářská komora v Příbrami nejlepší firmy v regionu na valné hromadě členů OHK Příbram, což bylo letos právě 12. dubna.

Soutěž probíhala opět ve dvou kategoriích - malé firmy do 50 zaměstnanců a střední a velké firmy nad 50 zaměstnanců. V soutěži se hodnotí nárůst tržeb srovnávaného roku oproti roku minulému, tržby na 1 zaměstnance, zisk na 1 zaměstnance, efektivita firmy (zisk/tržby), získané certifikace ISO norem a případné aktivity firmy v regionu. Dá se říci, že v letošním roce byl o soutěž zvýšený zájem zvláště v kategorii malých firem a konkurence byla opravdu velká. Nyní přejděme k výsledkům: V kategorii firem do 50 zaměstnanců se na 1. místě umístila firma Roman Horký - stavba montovaných nízkoenergetických rodinných domů a velkoobchod pro truhláře a stavebníky, jejíž majitel si odnesl skleněný pohár a diplom. Druhou příčku si od loňského ročníku obhájila firma Windor´s spol. s r.o. a třetí místo obsadila poprvé společnost Eko-soft, spol. s r.o. V kategorii firem nad 50 zaměstnanců již potřetí v historii sedmileté soutěže získala firma Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. Firma získala titul již v prvním ročníku soutěže za rok 2000 a též v roce 2004. I letos si ředitel firmy Ing. Jiří Dostál odnesl pohár a diplom pro vítěze v této kategorii. Druhé zasloužené místo obsadila významná příbramská firma RAVAK a. s. a třetí místo obsadil vítěz roku 2002 ELPRO-DELICIA a. s. Zástupci oceněných firem převzali trofeje zrukou našich hostů - senátora P ČR Ing. Jaromíra Volného, poslance P ČR a starosty města Příbram v jedné osobě MVDr. Josefa Řiháka a předsedy představenstva OHK Příbram Ing. Pavla Oktábce. "NEJLEPŠÍ FIRMA OKRESU PŘÍBRAM ZA ROK 2006"

 

a) kategorie malá firma do 50 zaměstnanců

 Pořadí  Firma  Statutární zástupce
 1.  ROMAN HORKÝ  Roman Horký
 2.  WINDOOR´S spol. s r. o.  Jan Wimmer, Jiří Wimmer
 3.  EKO-SOFT, spol. sr. o.  Ing. Luděk Máchab)kategorie střední a velká firma nad 50 zaměstnanců

 Pořadí  Firma  Statutární zástupce
 1.  KOVOHUTĚ  PŘÍBRAM
 NÁSTUPNICKÁ, a. s.
 Ing. Jiří Dostál
 2.  RAVAK, a. s.  Jindřich Vařeka
 3.  ELPRO DELICIA, a. s.  Ing. František Loskot,
 Ing. Miroslav Handl

 

Irena Karpíšková
ředitelka OHK Příbram

 

 

 

Strana výpisu

2