Novinky a tiskové zprávy 2004

Kovohutě Příbram spolupracují s experty EU

24.06.2004 | V rámci pokračování projektu Twinning agentury CzechInvest navštívili v minulém týdnu Kovohutě Příbram a. s. britští experti z Evropské unie.

 
První dvoudenní setkání bylo zaměřeno na optimalizaci procesů společnosti, a to hlavně nákupu a prodeje v divizi Recyklace. V průběhu jednání se rozebíraly možnosti zefektivnění procesu a diskutovalo se také o stanovení indikátorů výkonnosti jednotlivých činností.

Druhá dvoudenní návštěva byla zaměřena na divizi Produkty, konkrétně na segmentaci a vstup na nové trhy – zejména na trhy východní Evropy. Probírala se segmentace výrobků divize, analyzovaly se současné a potenciální trhy z hlediska zákazníků, geografie, atraktivity apod. Na závěr se diskutovalo o možné struktuře marketingového plánu.

Tato jednání přinesla zajímavé náměty pro další činnost. Jsme přesvědčeni, že budoucí pokračování spolupráce s CzechInvestem pomůže naší firmě v dalším rozvoji.