Novinky a tiskové zprávy 2007

Kovohutě Příbram slavily 10 let šachtové pece

11.10.2007 | Ve čtvrtek 11. října přivítaly Kovohutě Příbram obchodní partnery a další hosty na oslavě 10 let fungování nové šachtové pece na ekologickou recyklaci olověných odpadů (zejména olověných baterií) v rámci 11. ročníku společensko-prezentační akce „Opět po roce“. Šlo po loňských oslavách 220 let od založení současné hutě (1786-2006) o další připomínku dlouhé historie tohoto podniku.

 

Šachtová pec, splňující nejpřísnější normy ochrany životního prostředí, byla spuštěna v září 1997 a slavnostně otevřena 13.10.1997 na zahajovacím 1. ročníku prezentační akce. Recyklace olověných odpadů je hlavní aktivitou podniku. Právě před deseti lety byla k tomuto podle know-how německé Varty postavena nová šachtová pec na přímé zpracování celých baterií, která výrazně přispěla ke zlepšení ekonomie i ekologických souvislostí recyklace olověných odpadů. S jejím využíváním je v současné době ročně zpracováno přes 45.000 tun odpadů, zejména nebezpečných, do formy produktu – olova a slitin určených opět především pro výrobu baterií.
V průběhu 10 let byla technologie vylepšována a doplňována tak, že se průměrná denní výroba olova zvýšila z počátečních průměrných 43 t za den na 105 t/den při poslední kampani, která byla současně nejdelší v historii pece a trvala plných 322 dní. Celkem příbramská huť od roku 1311 do konce září 2007 vyrobila téměř 1,5 milionu tun olova.

Hosty akce byli mj. předseda představenstva společnosti Milan Sládek, šéfredaktorka časopisu Xantypa Magdalena Dietlová (Kovohutě tento měsíčník vydávají), starosta města Příbram Josef Řihák, senátor za Příbramsko Jaromír Volný, náměstek ministra financí Ivan Fuksa, poslanec Milan Urban, ředitelé a představitelé dalších významných firem, institucí, organizací z České republiky, Slovenska a regionu.

Akce se nesla v přátelském duchu. Hostům zazpíval Cech příbramských hutníků-olovářů doplněný členy velkého Cechu příbramských horníků a hutníků. Znovu se střílelo huťským střelivem (diabolkami), lilo se olovo, razily se medaile, tradiční exkurze se zaměřila především na výše zmíněnou oslavenkyni šachtovou pec a byla nově představeno podnikové muzeum – 1. etapa úprav a vystavených exponátů. A nezapomnělo se ani na ekologii a sběr odpadů – olověné baterie a elektroodpad. Pro všechny občany včetně hostů připravily Kovohutě na 11.10. akční ceny za vykupované olověné autobaterie.

Hosty stejně jako loni pozdravily Šrotozemšťané z elektroodpadu. Prvního Kovohutě přivezly z pražského osvětového projektu „Nakrmte Šrotozemšťana 2006“. Letos byla příbramská společnost partnerem dalšího ročníku projektu podporujícího sběr elektroodpadu k ekologické recyklaci, který se vystřídal v krajských městech a vyvrcholil v Praze od 18. do 22. září 2007. Tento projekt organizuje kolektivní systém Asekol. Po akci se do areálu Kovohutí stěhovalo pět nových elektroodpadových dinosaurů. V huti se hostům představí Šrotozemšťané stvoření v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Jihlavě a Zlíně. Velkého hlavního z Prahy jeho autor architekt p. Jíra později v Kovohutích dokončí dle svého úvodního plánu a bude jich tak zde vystaveno celkem šest.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky – včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu). Ve svém areálu vykupují od občanů olověné autobaterie a od roku 2006 také odebírají na sběrném místě na vrátnici firmy elektroodpad (ve spolupráci s kolektivním systémem Asekol) – tyto služby nabízejí nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. V rámci „Projektu Školy“ se podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru odpadů (/cz/skoly_i.html). Další aktivitou je sběr baterií-suchých článků pro Ecobat (Místo zpětného odběru) a příprava jejich recyklace přímo v Kovohutích. V rámci rozšíření ekologických služeb dále sbírají polypropylen.

 • Kovohutě Příbram slavily 10 let šachtové pece
  Kovohutě Příbram slavily 10 let šachtové pece
 • Kovohutě Příbram slavily 10 let šachtové pece
  Kovohutě Příbram slavily 10 let šachtové pece
 • Kovohutě Příbram slavily 10 let šachtové pece
  Kovohutě Příbram slavily 10 let šachtové pece
 • Kovohutě Příbram slavily 10 let šachtové pece
  Kovohutě Příbram slavily 10 let šachtové pece
 • Kovohutě Příbram slavily 10 let šachtové pece
  Kovohutě Příbram slavily 10 let šachtové pece
 • Kovohutě Příbram slavily 10 let šachtové pece
  Kovohutě Příbram slavily 10 let šachtové pece
 • Kovohutě Příbram slavily 10 let šachtové pece
  Kovohutě Příbram slavily 10 let šachtové pece