Novinky a tiskové zprávy 2004

Kovohutě Příbram se zaměřují na východní trhy

07.10.2004 | Divize Produkty společnosti Kovohutě Příbram, a. s. se zabývá výrobou a prodejem výrobků na bázi olova a cínu, měkkých pájek pro elektroniku a elektrotechniku (vč. bezolovnatých pájek), vzduchovkového střeliva a odlévaných slitin. V rámci rozvoje exportu divize Produkty se zaměstnanci zúčastnili v září několika zajímavých akcí.

 
Protože se divize Produkty zaměřuje zejména na rozvoj vývozu na východní trhy, zúčastnila se v září 80. Mezinárodního podzimního veletrhu v chorvatském Záhřebu, kde navázala kontakty s potenciálními obchodními zástupci pro Chorvatsko a okolní státy, jednala se stávajícím partnerem z Bosny a Hercegoviny. Byly domluveny kontrakty se slovinským partnerem a s finskou společností obchodující se vzduchovkovým střelivem.

Další týden se zástupci divize zúčastnili veletrhu NONFERMET v polských Kielcích, kde vystavoval nový obchodní zástupce Kovohutí – firma Innovator. Veletrh byl odborně zaměřen a těšil se značnému zájmu. Přínosná byla i návštěva polského výrobce technologických zařízení pro výrobu pájek v Lodži. Koncem září pak Produkty jednaly s novými partnery v Německu a Rakousku o možnostech dodávek bezolovnatých pájek a slitin.

Většinu exportu realizuje divize v Evropě, zejména do EU, však významné zákazníky i v Kanadě, Jihoafrické republice a nově i v Tunisku.

Začátkem měsíce září přiletěl na druhou dvoudenní schůzku v rámci projektu „Rozvoj trhu“, který je součástí „Programu rozvoje dodavatelů“ agentury CzechInvest, expert z Evropské unie. Hlavním bodem jednání byla diskuse k vytvoření marketingového plánu v oblasti exportu.