Novinky a tiskové zprávy 2004

Kovohutě Příbram se prezentovaly na tradiční společenské akci

21.10.2004 | Ve čtvrtek 21. října 2004 se v areálu společnosti Kovohutě Příbram již poosmé (poprvé v roce 1997) uskutečnila tradiční společensko-prezentační akce „Opět po roce“, které se zúčastnila řada hostů z řad obchodních partnerů, politiků, novinářů atd. Společnost tak prezentuje svoji činnost a představuje své nové projekty a technologie. Letos představila posluchačům projekt Elektroodpad, technologii vakuového odzinkování, bezolovonaté pájky, rozvoj exportu divize Produkty a spolupráci v oblasti prevence a bezpečnosti práce s Klinikou nemocí z povolání Praha. V rámci této akce dochází také k mnohostranným jednáním a k prohlídkám hutě.

 
Kovohutě Příbram, a. s. je ekologický, bezpečný a trvale technologicky modernizovaný podnik s bohatou tradicí ve výrobě olova, slitin a drahých kovů recyklací odpadů a také výrobků z olova a cínu. Modernizací technologie a výstavbou nové pece (1997) se huť kvalitativně zařadila mezi moderní evropské hutě. Jako jediná firma v ČR zajišťuje při dodržení nezbytných ekologických parametrů recyklaci olova, zpracovává i odpady s obsahem drahých kovů a vyrábí olověné výrobky a polotovary, měkké pájky, vzduchovkové střelivo a odlévané slitiny.

Ve společnosti je zaveden Integrovaný systém řízení, který zahrnuje Systém řízení jakosti, Environmentální systém řízení a systém Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K certifikovaným systémům proběhl koncem letošního června s pozitivními závěry audit společností RWTÜV. V květnu Kovohutě Příbram opětovně obdržely osvědčení Bezpečný podnik, které společnost poprvé získala v prosinci 2000. V dubnu společnost jako jedna z prvních v ČR obdržela integrované povolení IPPC (integrovaná prevence a omezování znečištění). V rámci integrovaného systému řízení byla letos zabezpečena a potvrzena akreditace firemní laboratoře, která je tak schopna nabídnout i externím subjektům mj. chemickou analýzu olova, cínu a slitin na bázi těchto kovů, analýzu povrchových a odpadních vod či analýzu extraktů kalů a zemin. Dokončením sanačního doprůzkumu pokračovala příprava projektu odstranění starých ekologických zátěží vzniklých dávno před privatizací společnosti. Kovohutě Příbram, a. s. získaly rovněž 3. místo v kategorii Společnost s největším růstem v rámci Twinningového programu rozvoje českých dodavatelů v rámci ocenění Subdodavatel roku 2003, který pořádá agentura CzechInvest.

Jako první společnost v České republice jsme v roce 2003 získali certifikát „Odborný podnik pro nakládání s odpady“ (dle norem Entsorgungsfachbetrieb) udělený Sdružením pro udělování certifikátu (SUCO) pod patronací České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), který jsme obhájili v červnu letošního roku. Certifikát potvrzuje odbornost a kvalitu služeb ve všech činnostech týkajících se nakládání s odpady. Dále splňujeme stanovené limity v oblasti emisí, ovzduší, ochrany vod a bezpečnosti práce. Společnost rozvíjí nové technologie, např. vakuové odzinkování olova, které je ekologické a přináší ekonomické úspory.

Společnost již od ledna 1998 sedm dní v týdnu a 24 hodin denně nepřetržitě vykupuje ve svém areálu použité autobaterie od fyzických osob a poskytuje tak ekologickou služba městu Příbrami a okolí. Od letošního 1. dubna Kovohutě zvýšily výkupní cenu z 25 na 40 korun za 1 baterii, čímž chtějí motivovat občany, aby dovezli staré autobaterie k řádnému ekologickému zpracování. V rámci rozšíření ekologického servisu jsme představili letos v květnu na pražské tiskové konferenci nový projekt Elektroodpad. V rámci tohoto projektu již shromažďujeme a vykupujeme elektroodpad a v příštím roce uvedeme do provozu recyklační linku (na bázi drtičů, dopravníků a různých separátorů), která bude sloužit k úplnému zpracování odpadů z elektrických a elektronických zařízení (malé domácí spotřebiče, hnědá technika, počítače, stacionární i mobilní telefony, ústředny, ruční nářadí, hračky).

Společnost Kovohutě Příbram, a. s. v letošním roce rozvíjí své hospodaření, a to jak v oblasti tržeb, tak v oblasti tvorby zisku. Hlavním vlivem pro tento vývoj je výrazný vzestup světové ceny olova podle londýnské burzy kovů (LME), a to i přes stále nízký kurz české koruny k americkému dolaru. Pozitivně se projevil množstevní rozvoj obchodu. Velmi výrazné v hospodaření je ale především navýšení přidané hodnoty. Roční tržby by měly v roce 2004 podle předpokladů opět po dvou letech dosáhnout 1 mld. Kč.

V oblasti personální politiky společnost pokračuje v orientaci na stabilizaci pracovního týmu a vytváření nejvhodnějších pracovních podmínek. Společnost uzavřenu kolektivní smlouvu s odborovým svazem a poskytuje svým zaměstnancům nadstandardní platové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na dovolenou, vánoční bonus, penzijní připojištění a další benefity. Značná pozornost je věnována ochraně zdraví zaměstnanců. Spolupracujeme s pražskou Klinikou nemocí z povolání a pravidelně sledujeme zdravotní stav našich zaměstnanců. Pod kontrolou je množství olova v krvi a v loňském roce přesahoval povolenou hranici pouze jeden zaměstnanec. Počty zaměstnanců v jednotlivých divizích jsou prakticky stabilní, přirozené odchody zaměstnanců jsou plánovitě řešeny adekvátní náhradou po stránce kvalifikace i odbornosti. V oblasti řízení, administrativy a servisních služeb se společnost více zaměřuje na možnosti využití potenciálu absolventů, zejména vysokých škol specificky odborného zaměření (VŠB, VŠCHT, VŠE apod.). V rámci přípravy výše zmiňovaného projektu Elektroodpad společnost ve spolupráci s Institutem svazu průmyslu a s podporou Úřadu práce v Příbrami zahájí rekvalifikační kurz pro uchazeče o zaměstnání. Ve spolupráci s příbramským Úřadem práce společnost vytváří pro sezónní práce na bubnových pecích Divize Recyklace deset pracovních míst, přičemž někteří takto přijatí zaměstnanci pak dále v Kovohutích zůstávají jako stálí zaměstnanci.

Společnost je organizačně členěna do tří divizí podle oborů činností. Divize Recyklace se zabývá zpracováním odpadů s obsahem olova, antimonu a cínu a následnou výrobou olova a jeho slitin, které se vrací zpět zejména k produkci nových autobaterií. Osmdesát procent vykupovaných odpadů tvoří olověné akumulátory. Divize Drahé kovy je zaměřena na recyklaci odpadů s obsahem drahých kovů, především stříbra, zlata a paládia, které jsou obsaženy v odpadech z elektronického a chemického průmyslu, ve slitcích, stěrech, kalech a dalších materiálech. Divize Produkty se zabývá výrobou a prodejem výrobků na bázi olova a cínu. Celý výrobní sortiment této divize lze rozdělit do čtyř skupin: olověné výrobky a polotovary, měkké pájky, vzduchovkové střelivo a odlévané slitiny, které nalézají své uplatnění v nejrůznějších oborech. V elektronice a elektrotechnice se uplatňují měkké pájky olovnaté i bezolovnaté, které jsou dodávány ve tvaru drátu, trubičky plněné tavidlem nebo tyče, ve stavebnictví a chemickém průmyslu se používají olověné plechy, olověné trubky a olověná vlna, automobilový průmysl využívá pájek a vyvažovacích závaží, v těžkém průmyslu se používají ložiskové kovy a pro volný čas a sport je určeno vzduchovkové střelivo (diabolky a broky). V areálu společnosti je pro drobné zákazníky otevřena firemní prodejna se sortimentem Divize Produkty, která otevřeno od pondělí do pátku od 6:00 do 15:00. Více informací o společnosti a jejích divizích najdete na internetové adrese www.kovopb.cz nebo je možnost kontaktu na emailové adrese .

Kovohutě Příbram formou spolupráce a sponzoringu podporují oblast sportu, kultury, zdravotnictví a sociální oblast. Vizí společnosti pro další období je vyrábět kvalitní a ekologicky čisté výrobky, poskytovat flexibilní a vysoce odborné služby a mít spokojené zákazníky. Společnost na čem stavět.