Novinky a tiskové zprávy 2005

Kovohutě Příbram recyklují elektroodpad

17.08.2005 | Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., která je zpracovatelem odpadů s obsahem olova (zejména olověných autobaterií) a drahých kovů (zlato, stříbro, palladium), odpadů z elektrických a elektronických zařízení a výrobcem olova a jeho slitin, se zaměřuje na projekt recyklace elektroodpadu a také na vývoj a výrobu bezolovnatých výrobků.

 
Počínaje 13. srpnem letošního roku vzniká všem výrobcům a dovozcům elektrozařízení povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění jejich výrobků. V rámci projektu Elektroodpad jsou Kovohutě v jednání prakticky se všemi potenciálními kolektivními systémy. Ručním rozebíráním v průběhu roku získaly představu o materiálové bilanci a výtěžnosti zájmového elektroodpadu (například vyřazené malé domácí spotřebiče, počítače, monitory a ostatní kancelářská technika, televize, videa či ruční nářadí). Využívají také dosavadních dlouholetých zkušeností ze zpracovávání odpadů s obsahem drahých kovů. Divize Elektroodpad bude čtvrtou divizí společnosti od 1. září. Rutinní provoz technologické linky plánují zahájit na podzim.

Divize Produkty nabízí kromě tradiční pestré škály olověných výrobků jako jsou měkké pájky, plechy, odlévané slitiny, plomby, ložiskové kovy či vzduchovkové střelivo, také ekologické bezolovnaté výrobky. Bezolovnaté pájky již dodávají mj. do Savingu, Osramu, Stannolu, Artneru a zprostředkovaně do Matsushity.

Rozšířili také nabídku v oblasti recyklace drahých kovů, kde úzce spolupracují se společností Galmet Dolní Břežany a dceřinou firmou Kovohuty Slovakia.

Pololetní tržby a hospodářský výsledek jsou na úrovni stejného období loňského roku.