Novinky a tiskové zprávy 2007

Kovohutě Příbram drží tradice – 64. Cech olovářů

10.07.2007 | Ještě před prázdninami v pátek 29. června 2007 se v restauraci U Pletánků na příbramské Zdaboři uskutečnilo řádné letní zasedání Cechu příbramských hutníků-olovářů.

 

Celkově šlo již o 64. zasedání olovářů od 27.12.1974, kdy byl Cech založen tehdejšími pracovníky národního podniku Kovohutě Příbram. Po tradiční „sesi“, kde byly mimo jiné předvedeny nové šedivé kalhoty hutnické uniformy, proběhlo také společné setkání a posezení s přáteli horníky z Cechu příbramských horníků a hutníků.

cech1

Cech příbramských hutníků-olovářů je jedním z nejstarších dobrovolných spolků na Příbramsku. 38 řádných členů, jimiž jsou současní a bývalí zaměstnanci Kovohutí Příbram, a 4 čestné členy (mj. Magdalenu Dietlovou). Cech se řídí tzv. Cechovním řádem, regulemi a Pivním zákonem. Velmi úzce spolupracuje s Cechem příbramských horníků a hutníků, jehož internetové stránky http://www.cechphh.cz/ přinášejí informace o „olovářích“ v sekci „Cech hutníků“.

cech2

Cech a Kovohutě se také následně zúčastnily tradiční březohorské Prokopské pouti a připravují se na říjnový Skok přes kůži a hlavně na oslavy 10 let nové šachtové pece, které budou probíhat v říjnu v rámci společensko-prezentační akce Kovohutí Příbram „Opět po roce“, která se letos uskuteční již pojedenácté.

Hlavním partnerem Cechu je mateřská společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., která je významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky – včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu). Ve svém areálu vykupují od občanů olověné autobaterie a od roku 2006 také odebírají na sběrném místě na vrátnici firmy elektroodpad (ve spolupráci s kolektivním systémem Asekol) – tyto služby nabízejí 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. V rámci „Projektu Školy“ se podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru odpadů (/cz/skoly_i.html). Další aktivitou je sběr baterií-suchých článků pro Ecobat (Místo zpětného odběru) a příprava jejich recyklace přímo v Kovohutích. V rámci rozšíření ekologických služeb dále sbírají víčka z PET lahví a polypropylen.